Gespreksgroepen

De gespreksmiddag op zaterdag 19 september a.s. komt te vervallen.

Tweemaal per jaar organiseren we een bijeenkomst waarin het uitwisselen van gevoelens en het leren van elkaars ervaringen centraal staat. De gespreksgroepen (tot 8 personen) worden begeleid door een of twee vrijwilligers van Horizon, die zelf ook nabestaande zijn. We hebben afzonderlijke (soms gecombineerde) groepen voor verlies van: zoon of dochter, partner, broer of zus en vader of moeder.

De gespreksmiddagen zijn warme, respectvolle bijeenkomsten waarin verdriet, ervaringen en bemoediging gedeeld worden. Het bijwonen van een gespreksbijeenkomst betekent dat je je eigen verdriet durft aan te raken, maar ook in contact komt met het verdriet van anderen. Dat kan confronterend zijn, maar de ervaring leert dat nabestaanden vooral herkenning, begrip en bemoediging ervaren in het contact met lotgenoten. In bijna elke gespreksgroep nemen zowel nabestaanden deel die voor de eerste keer komen, als nabestaanden die al vaker een bijeenkomst hebben meegemaakt. Er zijn geen vaste of verplicht voorgeschreven gespreksonderwerpen, elke gespreksmiddag staat op zichzelf en is daardoor direct toegankelijk voor nieuwe deelnemers.

Aanmelding

Voor de aanmelding voor een gespreksmiddag passen we geen wachttijd toe (bijvoorbeeld dat je pas zes maanden na overlijden van je dierbare kunt deelnemen aan een groep), en we vragen ook geen ‘intakegesprek’. Als je zelf vindt dat je eraan toe bent , of dat je zoon of dochter eraan toe is, kun je je per email aanmelden of via het onderstaande formulier.

Vermeld in de aanmelding, in verband met de indeling van de gespreksgroepen, of je een partner, broer of zus, zoon of dochter, vader of moeder of een ander familielid of vriend(in) bent van de overledene en wanneer hij of zij is overleden.

Uit ervaring weten we dat ook jongeren (vanaf 14 jaar) die door hun vader of moeder zijn aangemeld, de gespreksmiddagen waarderen en dat zij die aankunnen. Gewoonlijk nemen zij deel in de groep broers/zussen waarin zij -zoals een ouder ons schreef- ‘hun eigen verhaal kunnen vertellen.’ Vergoeding voor deelname aan een gesprekmiddag: €10, – p.p.