Doelstelling

Contact met anderen die iemand door zelfdoding hebben verloren is waardevol. Enkele nabestaanden hebben daarom in 1997 een contactgroep voor lotgenoten opgericht, Stichting Horizon. De gespreksgroepen en lezingen worden georganiseerd door vrijwilligers die zelf ook nabestaanden van zelfdoding zijn.

Belangrijke begrippen zijn hierbij:

Herkenning door het delen van ervaringen en gevoelens.
Inzicht in rouwprocessen, door elkaars ervaringen en door lezingen door deskundigen.
Het bevorderen van begrip voor nabestaanden van zelfdoding.
Het organiseren en begeleiden van gespreksgroepen.
Het organiseren van lezingen over verdriet en rouw na zelfdoding.
Het informeren over nabestaandenbijeenkomsten elders in het land.
Informeren over lezingen en symposia over rouw.
Informeren over boeken en websites over zelfdoding en rouw.