Links

Organisaties

Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant, een samenwerkingsverband van organisaties, werkzaam op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw.
www.stervenenrouw.nl

De Nabestaanden, Lotgenotengroep voor mensen die hun partner hebben verloren door zelfdoding. De groep organiseert elke tweede maandag van de maand een gespreksavond in Den Bosch, vanaf 19.30 uur.
Informatie via Steunpunt Zelfhulpgroepen, Sonniusstraat 3, 5212AJ Den Bosch.
Tel. 073 6237263, info@zelfhulpdenbosch.nl

Lotgenotengroep Friesland,
http://www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl/
email: stichtingnnzf@gmail.com

Lotgenotengroep Drenthe,
www.snnzd.nl
email: info@snnzd.nl

Landelijke info