Home

Als je iemand verliest van wie je veel houdt, kun je radeloos en wanhopig zijn van verdriet. Bij zelfdoding komen daar vaak onbegrip en schuldgevoelens bij. Na een overlijden word je veelal opgevangen en gesteund door familie, vrienden en je omgeving. Maar na verloop van tijd wordt dat -en dat is ook onvermijdelijk- minder. Terwijl je dan je verdriet over de zelfdoding vaak indringender ervaart, zijn er juist dan minder mensen met wie je je verdriet nog echt kan delen. Verdriet dat in zoveel opzichten bovendien zoveel anders en moeilijker is. Praten met anderen die ‘hetzelfde hebben meegemaakt’ biedt herkenning en vergroot je inzicht hoe anderen met hun gevoelens, verdriet en reacties van anderen omgaan.

Over ons

Stichting Horizon is een lotgenotengroep die in het voor- en najaar een gespreksmiddag in Tilburg organiseert, met gespreksgroepen die we indelen naar verlies van zoon of dochter, partner, broer of zus of vader of moeder. De gespreksgroepen worden begeleid door vrijwilligers die zelf ook iemand hebben verloren door zelfdoding en uit eigen ervaring weten hoe ingrijpend dat is. Stichting Horizon is opgenomen in het verwijsbestand van de Landelijke Stichting Rouwverwerking (LSR).

Agenda

Gespreksbijeenkomsten

In verband met de maatregelen vanwege de uitbraak van het Corona-virus heeft de Stichting Horizon – Lotgenotencontact voor Nabestaanden Zelfdoding- besloten dit kalenderjaar geen groepsbijeenkomst op 19 september a.s. te organiseren, en geen lezing op zaterdag 21 november a.s.

Mocht u behoefte hebben aan contact met lotgenoten, in de vorm van een persoonlijk gesprek, een telefoontje of vindt u het prettig een wandeling te maken met een lotgenoot, stuur dan een mail naar info@stichtinghorizon.nu.
Een van onze vrijwilligers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Voor nieuws over activiteiten in 2021: houd de website in de gaten.

Jaarlijkse lezing

De lezing op zaterdag 21 november a.s. komt te vervallen.

Met dank aan

Het bestuur van de Stichting Horizon:

Timo Touwen, voorzitter
Mario Sprangers, secretaris
Lilian Martens-Trouwborst, penningmeester

Vrijwilligers bij de gespreksbijeenkomsten:

Anita van Duuren
Gerda Vlaming
Timo Touwen
Mario Sprangers
Lilian Martens