Home

Als je iemand verliest van wie je veel houdt, kun je radeloos en wanhopig zijn van verdriet. Bij zelfdoding komen daar vaak onbegrip en schuldgevoelens bij. Na een overlijden word je veelal opgevangen en gesteund door familie, vrienden en je omgeving. Maar na verloop van tijd wordt dat -en dat is ook onvermijdelijk- minder. Terwijl je dan je verdriet vaak indringender ervaart, zijn er juist dan minder mensen met wie je je verdriet nog echt kan delen. Verdriet dat in zoveel opzichten bovendien zoveel anders en moeilijker is. Praten met anderen die ‘hetzelfde hebben meegemaakt’ biedt herkenning en vergroot je inzicht hoe anderen met hun gevoelens, verdriet en reacties van anderen omgaan.

Over ons

Stichting Horizon is een lotgenotengroep die in het voor- en najaar een gespreksmiddag in Tilburg organiseert, met gespreksgroepen die we indelen naar verlies van zoon of dochter, partner, broer of zus of vader of moeder. De gespreksgroepen worden begeleid door vrijwilligers die zelf ook iemand hebben verloren door zelfdoding en uit eigen ervaring weten hoe ingrijpend dat is. Stichting Horizon is opgenomen in het verwijsbestand van de Landelijke Stichting Rouwverwerking (LSR).

Agenda

Gespreksbijeenkomsten

  • Zaterdag 19 september 2020

Jaarlijkse lezing

Zaterdag 21 November 2020


Programma:
vanaf 13.30 ontvangst met koffie en thee
14.00 uur opening door voorzitter Timo Touwen
14.15 – 15.15 uur lezing
15.15 – 15.45 pauze
15.45 – 16.30 reacties en vragen
16.30 uur afsluiting van het programma

Wanneer:  zaterdag 21 november  2020
Waar: Wijkcentrum de Back, Schout Backstraat 33 in Tilburg
Kosten:  12.50  € per persoon incl. koffie of thee, betalen bij binnenkomst

Als je de lezing wilt bijwonen graag een mailtje naar info@horizontilburg.nl of info@stichtinghorizon.nu of aanmelden via www.stichtinghorizon.nu

Namens alle vrijwilligers van harte welkom !

Locatie

Wijkcentrum ‘De Back’
Schout Backstraat 33
5037MJ Tilburg

Contact

Mail naar
info@stichtinghorizon.nu

Postadres
Rijenseweg 16
4849RE Dorst

Met dank aan

Het bestuur van de Stichting Horizon:

Timo Touwen, voorzitter
Mario Sprangers, secretaris
Lilian Martens-Trouwborst, penningmeester

Vrijwilligers bij de gespreksbijeenkomsten:

Anita va Duuren
Gerda Vlaming
Margareth Sulman
Timo Touwen
Mario Sprangers
Lilian Martens